Programy pro děti

Jsme přesvědčeni o tom, že aktivní prožívání hudby tvoří nedílnou součást dětského vývoje. Už batolata a děti předškolního věku mají radost ze společného prožívání hudby. Prostřednictvím věkově přiměřených hudebních aktivit získávají naši nejmenší své první hudební zkušenosti. Kromě toho se díky hudebním aktivitám zcela přirozeně rozvíjí i jejich řečové předpoklady, rozumové schopnosti a kolektivní prožívání hudby formuje sociální vztahy.

Děti, které jsou odmalička hudebně rozvíjeny, navíc dosahují prokazatelně lepších výsledků v pozdějším procesu učení.

Robátka

(od 4 do 18 měsíců)

První krůčky k hudbě

(od 18 měsíců do 4 let)

Rytmické krůčky

(od 4 do 6 let)

Music Parade

(od 4 do 6 let)

Keyboard

(od 6 let)