Výuku YAMAHA hudebních programů ovlivňují následující principy

Inspirace rozvojem řeči

rozhodujícím způsobem určuje koncepci výuky YAMAHA hudebních programů. Dítě se učí mateřskou řeč přirozenou nápodobou. Ve vývoji dětského sluchu dochází mezi čtvrtým a šestým rokem k obrovskému kvalitativnímu posunu, který je důležitý jak pro rozvoj řečových předpokladů, tak i pro hudební rozvoj. Proto klademe velký důraz na hudební vývoj dětí předškolního věku. Význam této životní fáze pro další rozvoj hudebních a intelektuálních schopností můžeme jen stěží docenit.

Otevřená skupinová výuka

tvoří důležitý podíl naší vyučovací koncepce. Žáci se na hodině v přehledných skupinách učí společně a současně jeden od druhého. Společné provozování hudby je důležitou součástí výuky, komunikativní vyučovací atmosféra a prostředí snižují nátlak na výkon a stres. Výraznější schopnosti talentovaných žáků obohacují tvůrčím způsobem učební proces.

Podpora kreativity

má pro pedagogiku YAMAHA hudebních programů mimořádný význam. Zkušení učitelé dávají žákům dostatečný prostor pro jejich přání a podněty a nabízí dostatek prostoru pro individuální tvůrčí svobodu. Obsah vyučování doplňují improvizace, aranžování a další kreativní techniky. To vše probíhá za předpokladu respektování specifik různých hudebních stylů a žánrů. Samozřejmostí je využívání moderního učebního software, který napomáhá žákům zvládnout nácvik nových dovedností hravou formou.