Robátka

(od 4 do 18 měsíců)

Maskotem tohoto programu je tuleň „Robík“, který provází děti v prvních fázích jejich hudebního rozvoje.

Děti během jednoho roku hudebně objevují svět, který je obklopuje, a učí se mu porozumět. Postupně prožívají příběhy a témata, blízká jejich věku, jako např. „koupání“, „usínání“, „jídlo a pití“, „první zoubky“, „moje řeč“, „narozeniny“…

Vlastní učení probíhá přirozeně a přiměřeně věku dětí, ve spojení s hudbou, hrou na jednoduché hudební nástroje.

Jádrem procesu je princip „volného objevování“, které umožňuje dětem za doprovodu hudby objevovat nabízené předměty.

Barevné leporelo s písněmi, básněmi a odbornými komentáři, stejně jako CD s nazpívanými písněmi, slouží rodičům k domácímu opakování hudebních zážitků.

🤵🏻 Děti ve věku od 4 do 18 měsíců

🕘 Vyučovací lekce 45 minut jednou týdně

👪 8-12 dětí v doprovodu rodičů

Jak to u nás chodí?
Nový klient se registruje na kurz a po uhrazení zálohy 700,-Kč si může vyzkoušet
2-3 po sobě jdoucí lekce.