Ceník kurzů pro školní rok 2023/2024

V každém pololetí (září-leden a únor-červen) garantujeme 17 lekcí.

Během státních svátků a školních prázdnin se výuka nekoná.

Registrace do kurzu je vždy nutná, i když jej jdete jen vyzkoušetPlatnou se stává po uhrazení zálohy 700,-Kč dle pokynů v mailu.

Poté máte možnost během tří po sobě jdoucích lekcích poznat obsah a postup výuky, lektora, skupinu, prostory a poté se rozhodnout a zbylé kurzovné zpětně doplatit.

Nezaujal Váš náš kurz během tří lekcí? Dejte nám to vědět! Z kurzu Vás odhlásíme a uvolníme místo novému zájemci. V opačném případě Vám stále běží aktuální školné, protože držíme místo právě Vám a nemůžeme jej nabídnout dalšímu zájemci.

Hradí se aktuální školné od data nástupu do konce semestru-přesné školné Vám spočítá systém při zápisu do kurzu.

Název

Po děti od

Počet dětí ve skupině

Délka lekce

Cena

Cena za pololetí / 17 lekcí

od 4 do 18 měsíců

8 - 12

45 min.

200,- Kč

3 400- Kč

od 18 měsíců do 4 let

8 - 12

45 min.

200,- Kč

3 400- Kč

Rytmické krůčky (základy hudební nauky a hry na flétnu)

od 4 let do 6 let

8 - 10

45 min.

210,- Kč

3 570,- Kč

Music Parade (základy hudební nauky a hry na klávesy)

od 4 let do 6 let

45 min.

230,- Kč

3 910- Kč

od 6 let do 8 let

6 - 8

50 min.

230,- Kč

3 910,- Kč

Keyboard

dospělí

6 - 8

50 min.

230- Kč

3 910,- Kč

Prosíme o dodržení přiděleného variabilního symbolu, bez něj nebude platba správně přiřazena!

Slevy a výhody

Rodičům, kteří dochází do stejného kurzu s dvěma dětmi (věkově příbuznými) nabízíme vyučovací materiály pro druhé dítě zdarma.

Jezdíte s dětmi do lázní, čeká Vaše dítě lékařský zákrok, přihodí se Vám delší onemocnění?
Nevadí! O výuku u nás přijdete, ale školné Vám vrátíme 😊

Potřebujete-li částku rozložit na více splátek, neváhejte nás kontaktovat mailem: lenka.subertova@yamahaprodeti.cz

Příspěvky na školné

Kurzy lze hradit také z fondu FKSP Vašeho zaměstnavatele. Dále jsme partnerem Benefit Plus-fakturu Vám vystavíme na základě objednávky.

Také každá zdravotní pojišťovna přispívá na naše aktivity částkou 500 - 1 500,-Kč . Potvrzení Vám vystaví konkrétní lektorka.