Ceník kurzů pro školní rok 2022/2023

V každém pololetí (září-leden a únor-červen) garantujeme nově 17 lekcí.

Během státních svátků a školních prázdnin se výuka nekoná.

Registrace do kurzu je vždy nutná, i když jej jdete jen vyzkoušet. Platnou se stává po uhrazení zálohy 600,-Kč dle pokynů v mailu.

Poté máte možnost během tří po sobě jdoucích lekcích poznat obsah a postup výuky, lektora, skupinu, prostory a poté se rozhodnout a zbylé kurzovné zpětně doplatit.

Nezaujal Váš náš kurz během tří lekcí? Dejte nám to vědět! Z kurzu Vás odhlásíme a uvolníme místo novému zájemci. V opačném případě Vám stále běží aktuální školné, protože držíme místo právě Vám a nemůžeme jej nabídnout dalšímu zájemci.

Hradí se aktuální školné od data nástupu do konce semestru-přesné školné Vám spočítá systém při zápisu do kurzu.

Název

Po děti od

Počet dětí ve skupině

Délka lekce

Cena

Cena za pololetí / 16 lekcí

od 4 do 18 měsíců

8 - 12

45 min.

190,- Kč

3 230- Kč

od 18 měsíců do 4 let

8 - 12

45 min.

190,- Kč

3 230,- Kč

od 4 let do 6 let

8 - 10

45 min.

200,- Kč

3 400,- Kč

od 6 let do 10 let

4 - 8

45 min.

200,- Kč

3 400,- Kč

od 4 let do 6 let

8

45 min.

220,- Kč

3 740,- Kč

od 6 let do 8 let

8

50 min.

220,- Kč

3740,- Kč

dospělé ženy

6

60 min.

300- Kč

5 100,- Kč

Prosíme o dodržení přiděleného variabilního symbolu, bez něj nebude platba správně přiřazena!

Slevy a výhody

Rodičům, kteří dochází do stejného kurzu s dvěma dětmi (věkově příbuznými) nabízíme vyučovací materiály pro druhé dítě zdarma.

Jezdíte s dětmi do lázní, čeká Vaše dítě lékařský zákrok, porod dalšího dítěte? Nevadí! O výuku u nás přijdete, ale školné Vám vrátíme 😊

Potřebujete-li částku rozložit na více splátek, neváhejte nás kontaktovat mailem: lenka.subertova@yamahaprodeti.cz

Příspěvky na školné

Kurzy lze hradit také z fondu FKSP Vašeho zaměstnavatele. Dále jsme partnerem Benefit Plus-fakturu Vám vystavíme na základě objednávky.

Také každá zdravotní pojišťovna přispívá na naše aktivity částkou 500 - 1 500,-Kč . Potvrzení Vám vystaví konkrétní lektorka.