Zobcová flétna

Tón tvoří hudbu, to je jedna z našich nejdůležitějších zásad. Potvrzujícím příkladem pro toto tvrzení je náš program pro výuku zobcové flétny pro děti od 6 let, který klade velký důraz na tvoření tónu a přináší nevšední zážitek: společný postup při vyučování na sopránovou (C) a altovou (F) flétnu.

Pestrou nabídku představují skladby od renesance přes baroko, klasicismus a romantismus až po folk, rock a pop.

A to nejlepší: ke všem skladbám jsou k dispozici na CD zajímavé hudební doprovody. Barokní orchestr nebo rocková kapela doprovází děti nejen při vyučování na lekcích, ale i při jejich domácím opakování. Anebo když chtějí někomu předvést, co už se naučily.

🤵🏻 Děti ve věku od 6 do 10 let

🕘Vyučovací lekce 50 minut jednou týdně

👪 6-8 dětí

Instrumentální techniku podporujeme prostřednictvím

  • improvizace melodie a rytmu s respektováním harmonie

  • souhry se zajímavě znějícími doprovody

  • souhry s dalším nástrojem (keyboard, klavír, kytara, atd.)

  • cvičení instrumentální techniky s využitím speciálně komponovaných atraktivních hudebních skladeb