Keyboard od 6 do 10 let  

Řeč se člověk učí mluvením, hudbu hraním. Prostřednictvím programu Fun Key Kids přibližujeme dětem hravou formou hru na klávesový nástroj, kterým může být keyboard nebo klavír.

Pečlivý výběr skladeb různých hudebních stylů s ohledem na úroveň dětí podporuje jejich hudební kreativitu a samostatný hudební projev. Zpěv, hra, poslech a rytmická cvičení přirozeně doplňují vyučování a umožňují vytvářet lekce zajímavé, rozmanité a pestré.

Program Fun Key Kids představuje široké základní hudební vzdělání a nabízí možnost pokračování v programu Fun Key.

🤵🏻 děti 6-10let

🕘Vyučovací lekce 50 minut jednou týdně

👪 6-8 žáků

Jak to u nás chodí?
Nový klient se registruje na kurz a po uhrazení zálohy 700,-Kč si může vyzkoušet
2-3 po sobě jdoucí lekce.

Důraz je v tomto programu kladen na: