Rytmické krůčky

(od 4 do 6 let)

Program volně navazuje na program První krůčky k hudbě, jedná se však již o cílenou hudební průpravu pro děti od 4 do 6 let.

Děti zvládají hravou formou základy hudební nauky.

Důraz je kladen především na rozvoj hudební představivosti.

Při praktických hudebních aktivitách (zpěv, základy hry na zobcovou flétnu, hra na rytmické a rytmicko-melodické nástroje) děti získávají základní hudební vědomosti, dovednosti a návyky, které mohou později využít v navazujících instrumentálních programech. Učební materiály představují pracovní sešit a CD s hudebními doprovody, které slouží jako motivace pro domácí opakování.

🤵🏻 Děti ve věku od 4 do 6 let

🕘 Vyučovací lekce 45 minut jednou týdně

👪 8-10 dětí v doprovodu rodičů

Jak to u nás chodí?
Nový klient se registruje na kurz a po uhrazení zálohy 700,-Kč si může vyzkoušet
2-3 po sobě jdoucí lekce.