• 605 965 271

403 Forbidden

Request forbidden by administrative rules.

Rytmické krůčky – Pro děti od 4,5 do cca 7 leton-line_rezervace

Počet dětí ve skupině: 8-10
Délka lekce: 45 min

Cena lekce: 145,- 

Cena za pololetí / 16 lekcí: 2.320,-

Popis kurzu

Program RYTMICKÉ KRŮČKY je sestaven pro děti od 4 do cca 7 let. Skupiny dětí se snažíme sestavovat tak, aby věk dětí odpovídal řazení do jednotlivých pracovních sešitů. Pracovní sešity využíváme při práci v hodině i domácím opakování. Obsahují melodické a rytmické party, které děti hrají. Součástí sešitů jsou CD s  hudebními doprovody. V tomto kurzu již děti získávají konkrétní hudební vědomosti, dovednosti a návyky.

ZPĚV

Při zpěvu lidových písní s hudebním doprovodem děti přirozeně rozlišují předehry, mezihry a dohry. Pro rozvoj hudební představivosti seznamujeme děti se solmizačními slabikami. Prakticky je využíváme při nácviku melodických partů.

ZÁKLADY HUDEBNÍ TEORIE

Našim cílem je propojit teoretické vědomosti s praktickými dovednostmi. V oblasti rytmizace se děti seznamují s grafickými symboly not a učí se je rozlišovat podle jejich rytmické hodnoty. Dále se učí orientovat v notové osnově, na klaviatuře a vytvářejí si správné návyky při hře na zobcovou flétnu.

POSLECH HUDBY

Pro každé téma máme určenou vhodnou poslechovou ukázku. Při poslechu hudby předem víme, zda se budeme zaměřovat na rytmus, dynamiku nebo výrazné hudební motivy, a jak je budou děti samostatně vyjadřovat.

PRÁCE S BÁSNÍ

Cílem je, aby dítě bylo schopné samostatně rytmicky deklamovat verše s důrazem na artikulaci. Důležitou nadstavbou při práci s básní je vnímání druhého ostinárního rytmu, který zprostředkovávají rodiče.

ROZVOJ V SOCIÁLNÍ OBLASTI

Děti se při skupinové výuce učí respektovat ostatní a pracovat s trémou. Od rodičů se v tomto programu očekává aktivní zapojení do činností, jejich pochopení a následné domácí opakování.

Po absolvování tohoto kurzu mohou děti pokračovat v programu

HRA NA KLÁVESOVÉ NÁSTROJE  nebo HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress