• 605 965 271

403 Forbidden

Request forbidden by administrative rules.

Robátka (ROB) on-line_rezervace

Pro děti od 4 do 18 měsíců

Počet dětí ve skupině: 8-12
Délka lekce: 45 min
Cena lekce: 145,- 

Cena za pololetí / 16 lekcí: 2.320,-

Popis kurzu:

Výuka probíhá ve skupinách dětí s minimálním věkovým rozdílem. Učebním materiálem je barevné leporelo, které obsahuje notový zápis všech písní, texty básní a základní informace o vývoji dětí během tohoto období. Součástí leporela je CD s nazpívanými písněmi. Program Robátka přispívá k celkovému rozvoji dítěte.

ROZVOJ HUDEBNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Největší důraz klademe na aktivní prožívání hudby. Zaměřujeme se zejména na vnímání rytmu, který dítěti zprostředkovává rodič.

ROZVOJ ŘEČOVÝCH PŘEDPOKLADŮ A KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ

V našem programu pracujeme s básněmi, které obohacujeme o rytmizaci, dynamiku, výraznou intonaci a artikulaci. Navíc zařazujeme konkrétní téma “řeč”, které je věnováno přímo rozvoji řečových předpokladů.

ROZVOJ MOZKOVÉ KAPACITY

Struktura hodiny je založena na rituálech, které se pravidelně opakují. Rozdělení témat do jednotlivých lekcí a jejich řazení zaručuje pravidelné opakování, které přispívá k vytváření nových neuronových spojení.

PODPORA ROZVOJE SMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ

Řazení témat není nahodilé, ale má svoji logiku. Témata se střídají tak, aby se do vnímání zapojily všechny smysly – zrak, chuť, sluch, hmat i čich.

PODPORA ROZVOJE PSYCHOMOTORIKY

Při rytmizaci písní používáme baby-handling. Jedná se o systém cvičení, která napomáhají rozvoji koordinace, rovnováhy a rozvoji chůze.

ROZVOJ SOCIÁLNÍCH VZTAHŮ

Od rodičů očekáváme aktivní zapojení do hudebního vzdělávání svých dětí. Pro většinu dětí jde o první setkání se skupinovou aktivitou, kde se naučí základní pravidla chování ve společnosti.

Po absolvování programu ROBÁTKA  děti přecházejí do programu PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress