• 605 965 271

403 Forbidden

Request forbidden by administrative rules.

První krůčky k hudbě

Pro děti od 18 měsíců do cca 4 -5 leton-line_rezervace
Počet dětí ve skupině: 8-12
Délka lekce: 45 min

Cena lekce: 145,- 

Cena za pololetí / 16 lekcí: 2.320,-

Popis kurzu:

Skupiny dětí se snažíme sestavovat tak, aby věk dětí odpovídal řazení do jednotlivých dílů leporel. Pracovní leporela obsahují notový zápis všech písní, texty básní a jsou využívání při výtvarných činnostech. Součástí leporel jsou CD s nazpívanými písněmi z leporel. Program PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ  podporuje u dětí rozvoj hudebních předpokladů.

ZPĚV A ROZVOJ RYTMICKÉHO CÍTĚNÍ

U rytmizace a pohybového ztvárnění písní klademe důraz na rozlišení předehry, mezihry a dohry. Lidové písně podporují u dětí jejich pěvecké předpoklady.Doprovody písní jsou žánrově pestré, a děti tak poznávají různé hudební styly.

POSLECH HUDBY

Pro každé téma máme určenou vhodnou poslechovou ukázku. Při poslechu hudby předem víme, zda se budeme zaměřovat na rytmus, dynamiku nebo na výrazné hudební motivy, a jak je budeme vyjadřovat.

PRÁCE S BÁSNÍ

U básně začínáme s rytmizací, u které děti vnímají přirozený rytmus řeči. Následuje pohybové vyjádření, které rozvíjí koordinaci celého těla a pomáhá dětem pochopit význam textu.

VÝTVARNÉ ČINNOSTI A RUČNÍ PRÁCE

U popisu obrázku v leporelu motivujeme děti cílenými otázkami k samostatnému vyjadřování. Rytmizací jednotlivých slov vnímají děti dělení jednotlivých slov na slabiky a posilují si metrické cítění.

ROZVOJ V SOCIÁLNÍ OBLASTI

V tomto programu se setkáváme s různými reakcemi dětí na skupinovou výuku a pracujeme se zvládáním emocí. Aktivní zapojení rodičů do všech činností dětem usnadňuje jejich soustředění a společné prožívání hudby posiluje sociální vztahy.

Kurz  První krůčky k hudbě 2 a 3 pro děti od 2,5 do 5 let  metodicky směřuje k programu Rytmické krůčky (hra na flétnu, orchestrální hra, dramatické ztvárnění vážné hudby, základy hud. nauky). Děti jsou podněcovány k samostatné rytmizaci, orchestrální hře, dramatickému ztvárnění poslechových skladeb. Leporelo obsahuje nová témata s chytlavými melodiemi a známými poslechy.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress