• 605 965 271

403 Forbidden

Request forbidden by administrative rules.

403 Forbidden

Request forbidden by administrative rules.

Yamaha hudební programy z pohledu rodiče – psychologa

S hudební školou Yamaha jsem se seznámila ještě jako bezdětná a nadchnula mě kvalitně vypracovaná pedagogická metodika. Opakující se pevně stanovená struktura hodiny, písničky postupně hodinu od hodiny detailněji osvojované, propojené s obrazovým materiálem a pohybem a další.

Prevence dysporuch

Když jsem začala chodit do Yamahy s půlroční dcerou, zjistila jsem, že Yamaha obsahuje i další pozitivní prvky. Jako psycholožka v pedagogicko psychologické poradně oceňuju trénování některých percepčně kognitivních funkcí, které, pokud jsou oslabené, způsobují dysporuchy (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, …). Tyto poruchy mívají dědičný podklad, ale většinou se je daří systematickým tréninkem zmírnit či odstranit. Příznivě působí práce s textem písní a říkankami, kde se děti učí slabikovat. Práce s rytmem rozvíjí schopnost vnímat krátké a dlouhé tóny a slabiky. Ve škole jsou potom děti schopny určit, kde napsat čárku nad samohláskou a kam naopak nepatří. Tyto činnosti podporují fonematický sluch. Motoriku jako jednu z nejdůležitějších složek dysgrafie rozvíjí pohybové činnosti i krátké aktivity jako je kreslení, lepení apod., které jsou pravidelně vkládány do hodiny. Díky těmto krátkým aktivitám se rodiče učí, že i s ročním dítětem mohou doma sami něco vytvářet a nemusejí čekat, až dítě dospěje do věku, kdy je schopno obstojně kreslit. Mnoho rodičů se mylně domnívá, že omalovánky jsou to nejjednodušší, co mohou dítěti předložit. Z pohybových činností jsou důležité jednak ty pravidelně opakující se, např. uspávání Jáji a další, ale i tematické k jednotlivým písním, které se fixují jen několik vyučovacích hodin. Práce s říkankami a písněmi rozvíjí artikulační obratnost, která je u nynější populace dětí čím dál slabší a také přispívá výskytu dysporuch. Mimo to mohou mít říkanky a písně blahodárný vliv v situacích, kdy rodič sám má nějakou vadu řeči a rozšíření okruhu osob okolo dítěte jako řečových vzorů napomáhá osvojit ten správný. Z dílčích témat vyskytujících se v Yamaze mohu ještě zmínit osvojování pojmů vpravo, vlevo, nahoře, dole.

Na lektorce záleží!!!

S dcerou jsem prošla do jejích tří let ještě další tři kroužky ve dvou různých organizacích u tří různých lektorek. Výše popsané oblasti jsem zaznamenala nejlépe rozvíjené právě v Yamaze a jsem přesvědčená, že na propracované metodice hodně záleží. V jednom z těchto kroužků jsem potkala velmi talentovanou lektorku, ale to, k čemu se ona urputně dopracovala po letech svou intuicí, to mají lektorky v Yamaze zvládnuté na školeních během několikatýdenního kurzu. Shrnula bych svou zkušenost tím, že předškolní hudební programy Yamaha Class je didakticky velmi kvalitně zpracovaný systém a s narozeným synem ji plánuji opět navštěvovat.

Mgr. Věra Suchánková
psycholožka, psychoterapeutka v Pedagogicko psychologické poradně v Brně
pedagožka na SŠ
lektorka psychologických kurzů v oblasti sociální komunikace

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress