Ceník kurzů pro školní rok 2020/2021

V každém pololetí (září-leden a únor-červen) garantujeme 16 lekcí.

Během státních svátků a školních prázdnin se výuka nekoná.

Registrace do kurzu je vždy nutná, i když jej jdete jen vyzkoušet. Platnou se stává po uhrazení zálohy 200,-Kč dle pokynů v mailu.

Pracujeme s omezeným počtem žáků a přednost mají registrovaní klienti. Pokud se po první lekci nerozhodnete, nabízíme Vám celkem 3 lekce, kdy máte možnost poznat obsah a postup výuky, lektora, skupinu, prostory a poté se rozhodnout a zbylé kurzovné zpětně doplatit.

Nezaujal Váš náš kurz? Dejte nám to vědět! Pak uhradíte pouze první 2-3 lekce (odečteme zálohu) a ze systému Vás smažeme, abychom uvolnili místo pro další zájemce.

Hradí se aktuální školné od data nástupu do konce semestru-přesné školné Vám spočítá systém při zápisu do kurzu.

Název

Po děti od

Počet dětí ve skupině

Délka lekce

Cena

Cena za pololetí / 16 lekcí

od 4 do 18 měsíců

8 - 12

45 min.

155,- Kč

2.480,- Kč

od 18 měsíců do 4 let

8 - 12

45 min.

155,- Kč

2.480,- Kč

od 4 let do 6 let

8 - 10

45 min.

170,- Kč

2.720,- Kč

od 6 let do 10 let

6 - 8

45 min.

190,- Kč

3.040,- Kč

od 4 let do 6 let

8 - 10

45 min.

190,- Kč

3.040,- Kč

dospělé ženy

6 - 8

60 min.

220,- Kč

3.520,- Kč

Prosíme o dodržení přiděleného variabilního symbolu, bez něj nebude platba správně přiřazena!

Slevy a výhody

Rodičům, kteří dochází do stejného kurzu s dvěma dětmi (věkově příbuznými) nabízíme vyučovací materiály pro druhé dítě zdarma.

Jezdíte s dětmi do lázní, čeká Vaše dítě lékařský zákrok, porod dalšího dítěte? Nevadí! O výuku u nás přijdete, ale školné Vám vrátíme 😊

Potřebujete-li částku rozložit na více splátek, neváhejte nás kontaktovat mailem: lenka.subertova@yamahaprodeti.cz

Nabízíme bonus 100,-Kč slevy ze školného dětem do věku 6 měsíců včetně.

Příspěvky na školné

Kurzy lze hradit také z fondu FKSP Vašeho zaměstnavatele. Dále jsme partnerem Benefit Plus-platbu můžete zadat přímo do systému a nás informovat o schválení.

Také každá zdravotní pojišťovna Vám může přispět na pohybové aktivity dětí. Rádi vystavíme potvrzení k proplacení s konkrétním textem.

  • Průmyslová zdravotní pojišťovna přispívá na naše kurzy částkou 250,- Kč.

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna přispívá na naše kurzy částkou 500,- Kč.

  • Revírní bratrská pokladna přispívá na naše kurzy částkou 500,- Kč.

Využijte i těchto způsobů k pokračování v našich kurzech!